İlçe Nüfus Müdürlüğü


 Telefon : (312) 814 12 96
 Faks : (312) 814 54 60
 Adres : Fatih Mah.Ankara Cad.No:209 Hükümet konağı


KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAZAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(Dakika)

1

Doğum

Resmi doğum raporu veya yazılı beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

10

2

Çok Dilli Doğum Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

2

3

Tanıma

1)     Tanıma senedi; Noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi.

2)     Tanıma senedini nüfus idaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.

15

4

Evlat Edinme

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

10

5

Vesayet Kaydı

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

15

6

Evlenme

Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek MERNİS evlenme bildirimi

10

7

Çok Dilli Evlenme Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

2

8

Boşanma

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

10

9

Kayıt Düzeltme

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

10

10

İdarece Kayıt Düzeltme

Dayanak belgesi ve dilekçe.

10

11

Kişi Bilgileri Güncelleme

1)     Kişinin beyanı

2)     Hatanın tespiti halinde ilgili personel.

5

12

Mükerrer Kayıt Silme

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.

10

13

Nesep Düzeltme

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.

10

14

Ölüm

1)     Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek MERNİS  ölüm tutanağı.

2)     Ölene ait nüfus cüzdanı.

10

15

Gaiplik

Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

10

16

Vasiyet

Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.

5

17

Nüfus Kayıt Örneği

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı, varsa veraset ilamı dava dilekçesi.

1

18

Nüfus Cüzdanı Değiştirme

1)     Eski nüfus cüzdanı

2)     2 adet fotoğraf (15 yaş ve üzeri için son altı ay içinde çekilmiş)

3)     Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi.

3

19

Uluslar arası Aile Cüzdanı

1) Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları

2) 2 şer adet fotoğraf.

3) Eski aile cüzdanı

4) Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi.

15

20

Adres Kayıt İşlemleri

1)     Kişinin şahsi beyanı

2)     Nüfus cüzdanı veya resmi kurumlarca verilen kimlik belgesi.

3)     Beyan edilen adresin boş olması, adres boş değil ve başka birine ait kaydın tespiti halinde ise; ilgiliden adres beyan formu ile birlikte adresi teyit edici elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası/sözleşmeyi veya kira kontratının noter tasdikli örneği.

5

21

Yerleşim Yeri Belgesi

1)   Almaya yetkili kişinin beyanı

2) Beyan sahibine ait Nüfus cüzdanı veya resmi kurumlarca verilen kimlik belgesi.

1

 

             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAAT

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

İKİNCİ MÜRACAAT

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

İsim              

İbrahim CANDAN

İsim              

Alaattin PEKGÖZ

Unvan           

Nüfus Şefi

Unvan            

İlçe Nüfus Müdürü

Adres            

İlçe Nüfus Müdürlüğü

          KAZAN-ANKARA

Adres            

İlçe Nüfus Müdürlüğü

          KAZAN-ANKARA

Tel.               

0312 – 814 12 96

Tel.               

0312 – 814 12 96

Faks              

0312 – 814 54 60

Faks              

0312 – 814 54 60

e-posta          

Kazan06@nvi.gov.tr

e-posta          

Kazan06@nvi.gov.tr

 


Ankara Kazan Kaymakamlığı © Her Hakkı Saklıdır 2013 Web Tasarım Epoxsoft